About Elephant Brand

      “Elephant Brand” หรือ “ตราช้าง”        ผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียนชั้นนำในตลาดประเทศไทย และขยายสู่อาเซียน (AEC)

      ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา เราบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะไม่เก่าและแก่ เหมือนเวลาที่ผ่านไป แต่เรายังคงมุ่งเน้นพัฒนา และแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องเขียนที่ดีและทันยุคทันสมัยให้กับลูกค้าของเรา ทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์ อยู่เสมอ รวมถึงการตอบแทนสิ่งดีๆ กลับสู่สังคมด้วยสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Elephant Brand

“ผลิตภัณฑ์ตราช้างทุกตัว
ล้วนผ่านความใส่ใจรายละเอียด

การคิดค้นพัฒนา ผลิตและควบคุมคุณภาพ

ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตามความต้องการ
และปัญหาของผู้บริโภคอย่างแท้จริง”

      เราเชื่อมั่นว่า “รู้จริง เรื่องเครื่องเขียน” คือ แก่นสำคัญของแบรนด์ ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านความใส่ใจรายละเอียด การคิดค้นพัฒนา ผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด และผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตามความต้องการ และปัญหาของผู้บริโภคอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความแตกต่าง หลากหลายพร้อมตอบโจทย์ และแก้ปัญหาให้ลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี และนี่คือที่มาของสินค้าคุณภาพมากมาย

      เราจึงไม่ได้ มีเพียง “แฟ้มตราช้าง” แต่เรายังมีอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องเขียนอีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเย็บกระดาษ ปากกาลบคำผิด สมุด กาว ฯลฯ     ที่เรามุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาให้ตอบโจทย์ชีวิต  การทำงานของคุณ แล้วคุณพร้อมที่จะสนุก  ไปกับเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน  ของเราแล้วหรือยัง…