About Elephant Brand

        ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานของเรา ล้วนผ่านความใส่ใจ
ทุกรายละเอียด
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา คิดค้นพัฒนา ผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างดีที่สุด  เพราะ “รู้จริงเรื่องเครื่องเขียน” คือ แก่นสำคัญของ Elephant Brand

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคทุกวัย
ทุกไลฟ์สไตล์

ตราช้าง

Elephant Brand
Tips

เพราะ…ตราช้าง
‘รู้จริงเรื่องเครื่องเขียน’
เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงานทุกอย่างบนโต๊ะคุณ…จึงมีที่มา

กล่องอเนกประสงค์ UBOC

ILLUMIX

รางปลั๊กไฟ

สมุดตราช้าง

True Write Classic Cream

จด...ขีด...เขียน

ด้วยเครื่องขียนตราช้าง

MAGNOTE

กระดาษโน้ตแม่เหล็ก

แฟ้มตราช้าง

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน
และอุปกรณ์ศิลปะ ที่มีแบรนด์ “ตราช้าง” เป็นหนึ่งในแบรนด์อุปกรณ์สำนักงานที่
บริษัทเป็นผู้คิดค้นและผลิตให้แก่ผู้บริโภคสนใจสินค้าอื่นๆภายในเครือ
สามารถดูได้แล้วที่