About Elephant Brand

        ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานของเรา ล้วนผ่านความใส่ใจ
ทุกรายละเอียด
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา คิดค้นพัฒนา ผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างดีที่สุด  เพราะ “รู้จริงเรื่องเครื่องเขียน” คือ แก่นสำคัญของ Elephant Brand

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคทุกวัย
ทุกไลฟ์สไตล์

ตราช้าง

เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงานตราช้าง

ตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์…

ใส่ใจรายละเอียดทุกปัญหาของคุณ

เตรียมพร้อมทุกเรื่อง

“แฟ้มสะสมผลงาน” แฟ้มตราช้าง

ผลักดันทุกแนวทางสร้างสรรค์ตัวตน

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน
และอุปกรณ์ศิลปะ ที่มีแบรนด์ “ตราช้าง” เป็นหนึ่งในแบรนด์อุปกรณ์สำนักงานที่
บริษัทเป็นผู้คิดค้นและผลิตให้แก่ผู้บริโภคสนใจสินค้าอื่นๆภายในเครือ
สามารถดูได้แล้วที่