About Elephant Brand

        ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานของเรา ล้วนผ่านความใส่ใจ
ทุกรายละเอียด
      ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา คิดค้นพัฒนา ผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างดีที่สุด  เพราะ “รู้จริงเรื่องเครื่องเขียน” คือ แก่นสำคัญของ Elephant Brand

      เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคทุกวัย
ทุกไลฟ์สไตล์

ตราช้าง

Elephant Brand
Tips

เพราะ…ตราช้าง
‘รู้จริงเรื่องเครื่องเขียน’
เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงานทุกอย่างบนโต๊ะคุณ…จึงมีที่มา

กล่องอเนกประสงค์ UBOC

Super Bright

Highlighter

สมุดตราช้าง

True Write Classic Cream

No.10 Star

เครื่องเย็บกระดาษ

ปากกาเขียนไวท์บอร์ด

Whiteboard Pen

แฟ้มตราช้าง