กระดาษโน้ตกาวในตัวนีออน-1X3นิ้ว ตราช้าง

กระดาษโน้ตกาวในตัวนีออน-1X3นิ้ว ตราช้าง

กระดาษโน้ตกาวในตัวนีออน-1X3นิ้ว ตราช้าง

STICKY NOTE STD 1X3 NEON

กระดาษโน้ตกาวในตัวนีออน 1X3นิ้ว

– กระดาษโน้ตมีกาวในตัว ใช้สำหรับจดบันทึกเพื่อเตือนความจำ หรือใช้แบ่งแยกเอกสาร
– บริเวณแถบกาวกว้าง และมีความเหนียวแน่น สามารถลอกซ้ำได้หลายครั้ง ทำให้สามารถติดได้หลายพื้นผิว เช่น โต๊ะทำงาน , คอมพิวเตอร์ , ปกสมุด , เอกสารต่างๆ
– ผลิตจากประเทศเยอรมนี

Facebook Comments