ฟิล์มโน้ตกาวในตัวไดคัทรูปคอลเอาท์ ตราช้าง

ฟิล์มโน้ตกาวในตัวไดคัทรูปคอลเอาท์ ตราช้าง

ฟิล์มโน้ตกาวในตัวไดคัทรูปคอลเอาท์ ตราช้าง

STICKO FILM NOTE DIE CUT CALLOUT

ฟิล์มโน้ตกาวในตัวไดคัทรูปคอลเอาท์

– กระดาษโน้ตมีกาวในตัว ใช้สำหรับจดบันทึกเพื่อเตือนความจำ หรือใช้แบ่งแยกเอกสาร
– ขนาดเหมาะกับการใช้งานปริมาณมาก แต่ประหยัดมากขึ้น มีหลายสีในก้อนเดียว
– บริเวณแถบกาวกว้าง และมีความเหนียวแน่น สามารถลอกซ้ำได้หลายครั้ง
– ผลิตจากประเทศเยอรมนี

Facebook Comments