กระดาษสติ๊กเกอร์เลเซอร์ 16-030 ตราช้าง

กระดาษสติ๊กเกอร์เลเซอร์ 16-030 ตราช้าง

LABEL LASER ADD

กระดาษสติ๊กเกอร์เลเซอร์

ป้ายสติ๊กเกอร์เจ็ทเลเซอร์
– สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ อิงค์เจ็ท และเครื่องถ่ายเอกสาร
– ผลิตจากวัตถุดิบจากโรงงานชั้นนำระดับโลก เนื้อกระดาษมีความละเอียด สามารถรับหมึกพิมพ์ได้ดี
– เนื้อกาวคุณภาพสูง สะดวกต่อการใช้งาน ทนทาน
– เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการจ่าหน้าซองเพื่อส่งจดหมาย เอกสาร พัสดุให้แก่ลูกค้า
– เหมาะสำหรับโรงงาน และคลังสินค้าที่ต้องการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้งาน
– เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับติดอุปกรณ์ต่างๆ

Facebook Comments