กระดาษสติ๊กเกอร์ เอ4 ซีดีรอม ตราช้าง

กระดาษสติ๊กเกอร์ เอ4 ซีดีรอม ตราช้าง

กระดาษสติ๊กเกอร์ เอ4 ซีดีรอม ตราช้าง

LABEL LAB STICKER CD-ROM

กระดาษสติ๊กเกอร์ เอ4 ซีดีรอม

– สามารถพิมพ์ด้วยเครื่องเลเซอร์ และเครื่องอิงค์เจ็ท
– ขนาดกระดาษ 210 x 297 มม.
– แกรมกระดาษ แผ่นหน้า/แผ่นหลัง = 100/89 gsm
– บรรจุ 50 แผ่น/แพ็ค และ 24 กล่อง/ลัง สติ๊กเกอร์ CD 2 ดวง/แผ่น

คลิกซื้อสินค้าได้แล้วที่

คลิกสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Stationerymine

Facebook Comments