กระดาษสติ๊กเกอร์ เบอร์A10 25X50 ทองเนื้อด้าน ตราช้าง

กระดาษสติ๊กเกอร์ เบอร์A10 25X50 ทองเนื้อด้าน ตราช้าง

LABEL LAB STICKER A10

กระดาษสติ๊กเกอร์ เบอร์A10

ป้ายสติ๊กเกอร์อเนกประสงค์
– สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอิงค์เจ็ทได้
– เนื้อสติ๊กเกอร์ชนิดพิเศษ คุณภาพกาวเหนียวติดแน่น
– ใช้ได้ทั้งภายในสำนักงาน ภายในบ้าน โรงงานอุตสาหกรรม เช่น ติดป้ายรหัสทรัพย์สิน รหัสแฟ้ม รหัสหนังสือ ราคาสินค้า ป้ายติดฉลากยา ป้ายชิ้นส่วนอะไหล่ กล่องบรรจุสินค้า หรือใช้สำหรับติดผนึกด้านหลังซองจดหมาย ซองเอกสาร
– สำหรับใช้งานเขียน และสามารถพิมพ์โดยใช้ Template ซึ่งดาวน์โหลดผ่านทางเวปของแบรนด์ตราช้างได้
– ขนาดป้ายสติ๊กเกอร์ 50.00 x 25.00 มม.
– ขนาดกระดาษ 160 x 224 มม.
– แกรมกระดาษ แผ่นหน้า/แผ่นหลัง = 88/95 gsm

Facebook Comments