ชุดอุปกรณ์เย็บกระดาษเบอร์10 อีโว เบส/Y2 ตราช้าง

ชุดอุปกรณ์เย็บกระดาษเบอร์10 อีโว เบส/Y2 ตราช้าง

STAPLES NO.10 EVO BASE/Y2

ชุดอุปกรณ์เย็บกระดาษเบอร์10 อีโว เบส/Y2

– ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ 10 Evo Base และลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นไททาเนีย

Facebook Comments