ชุดอุปกรณ์เย็บกระดาษเบอร์ 10 เบส/Y2

ชุดอุปกรณ์เย็บกระดาษเบอร์ 10 เบส/Y2

STAPLES NO.10 BASE/Y2

ชุดอุปกรณ์เย็บกระดาษเบอร์ 10 เบส/Y2

– ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ 10 Base และลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นไททาเนีย

Facebook Comments