แม็กเย็บกระดาษ เบอร์10 นีออน ตราช้าง

แม็กเย็บกระดาษ เบอร์10 นีออน ตราช้าง

แม็กเย็บกระดาษ เบอร์10 นีออน ตราช้าง

STAPLER NO.10 REG NEON

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์10 นีออน

– ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
– ปริมาณการบรรจุลวด: 50 ตัว มีรางบอกจำนวนลวดเย็บ
– จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 20 แผ่น (52 mm.)มีที่ถอดลวดเย็บในตัว

Facebook Comments