แม็กเย็บกระดาษ เบอร์DS-45 ตราช้าง

แม็กเย็บกระดาษ เบอร์DS-45 ตราช้าง

STAPLER NO.DS-45

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-45

– สามารถใช้ร่วมกับลวดเย็บเบอร์ No.3(24/6)-35(26/6)
– ปริมาณการบรรจุลวดมากถึง 50(24/6)/100(26/6) ตัว มีรางบอกจำนวนลวดเย็บ
– จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 30 แผ่น (64 mm.)

Facebook Comments