เครื่องเจาะกระดาษ HDP2320 ตราช้าง

เครื่องเจาะกระดาษ HDP2320 ตราช้าง

เครื่องเจาะกระดาษ HDP2320 ตราช้าง

PAPER PUNCH HDP 2320

เครื่องเจาะกระดาษ HDP2320

– สามารถเจาะกระดาษได้ที่ความหนา 4 mm. จำนวน 40 แผ่น
– เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5.50 mm. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 mm.
– ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู พร้อม Gauge วัดกระดาษใช้วัดเพื่อเจาะรูให้ได้ตามระยะที่ต้องการ

Facebook Comments