ฟิล์มเคลือบบัตรREGENT A4125MIC. ตราช้าง

ฟิล์มเคลือบบัตรREGENT A4125MIC. ตราช้าง

ฟิล์มเคลือบบัตรREGENT A4125MIC. ตราช้าง

LAMINATING FILM REGENT A4 125 MICRON

ฟิล์มเคลือบบัตรREGENT A4 125 MICRON

– ฟิล์มหนา 125 microns 3 ชั้น คงทน แข็งแรงกว่าฟิล์มเคลือบบัตรทั่วไป
– เคลือบเอกสารได้เรียบเนียน ไม่มีการบิดตัวหรือย่น
– ตัวหนังสือคมชัด
– สามารถใส่เอกสารได้ง่ายขึ้น ด้วยการขยายขนาดขอบพลาสติกที่ติดผนึกกาวให้หนาขึ้น เพื่อกันการฉีกขาดขณะใช้งาน
– เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการเก็บไว้นาน

Facebook Comments