แคงกาโรเครื่องถอนลวดเย็บ เบอร์SR500 ตราช้าง

แคงกาโรเครื่องถอนลวดเย็บ เบอร์SR500 ตราช้าง

แคงกาโรเครื่องถอนลวดเย็บ เบอร์SR500 ตราช้าง

KANGARO STAPLER REMOVER SR500

แคงกาโรเครื่องถอนลวดเย็บ เบอร์SR500

– เบอร์ของลวดเย็บที่สามารถถอดลวดได้สูงสุด เบอร์23/17
– ถอนลวดเย็บได้สูงสุด : 140 แผ่น (กระดาษหนาไม่เกิน 80 แกรม)

คลิกซื้อสินค้าได้แล้วที่

กดสั่งซื้อผ่าน Shopee ได้เลย
คลิกสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Stationerymine

Facebook Comments