แม็กเย็บกระดาษ HD-2066 ตราช้าง

แม็กเย็บกระดาษ HD-2066 ตราช้าง

แม็กเย็บกระดาษ HD-2066 ตราช้าง

HEAVY DUTY STAPLER 2066

เครื่องเย็บกระดาษ HD-2066

– เบอร์ของลวดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ : No.23/6-23/13
– ปริมาณการบรรจุลวด: 100 ตัว มีรางบอกจำนวนลวดเย็บ
– จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 100 แผ่น (65 mm.)

Facebook Comments