ตาไก่สติ๊กเกอร์200 ตราช้าง

ตาไก่สติ๊กเกอร์200 ตราช้าง

ตาไก่สติ๊กเกอร์200 ตราช้าง

REINFORCEMENT RING #200

ตาไก่สติ๊กเกอร์#200

– สติ๊กเกอร์ตาไก่สำหรับเสริมความแข็งแรงบริเวณรูเจาะเอกสาร ผลิตจากสติ๊กเกอร์คุณภาพดี
– รูเจาะเท่ากันทุกดวง เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกดวง

Facebook Comments