แฟ้มรักษ์สิ่งแวดล้อมพิมพ์ลาย921A4 ตราช้าง

แฟ้มรักษ์สิ่งแวดล้อมพิมพ์ลาย921A4 ตราช้าง

แฟ้มรักษ์สิ่งแวดล้อมพิมพ์ลาย921A4 ตราช้าง

OFFSET 2R ECO-WISE 921A4

แฟ้มรักษ์สิ่งแวดล้อมพิมพ์ลาย 921A4

– ปกผลิตจากกระดาษแข็ง หุ้มกระดาษรีไซเคิลตลอดทั้งเล่ม พิมพ์ลายสวยงามทันสมัย
– คลิป 2 ห่วง ขนาด 25 มม. สามารถจุกระดาษได้ 200 แผ่น
– สันแฟ้มมีป้ายสติ๊กเกอร์ สามารถเขียนข้อความได้
– ขนาดสันกว้าง 1.5 นิ้ว

Facebook Comments