แฟ้ม2ห่วงรักษ์สิ่งแวดล้อม920A4 ตราช้าง

แฟ้ม2ห่วงรักษ์สิ่งแวดล้อม920A4 ตราช้าง

แฟ้ม2ห่วงรักษ์สิ่งแวดล้อม920A4 ตราช้าง

2R ECO-WISE 920A4

แฟ้ม 2 ห่วงรักษ์สิ่งแวดล้อม 920A4

– ปกผลิตจากกระดาษแข็ง หุ้มกระดาษรีไซเคิลตลอดทั้งเล่ม
– คลิป 2 ห่วง ขนาด 25 มม. สามารถจุกระดาษได้ 200 แผ่น
– สันแฟ้มมีป้ายสติ๊กเกอร์ สามารถเขียนข้อความได้
– ขนาดสันกว้าง 1.5 นิ้ว

คลิกซื้อสินค้าได้แล้วที่

คลิกสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Stationerymine

Facebook Comments