Magnote Cover

Magnote Cover

 

 Magnote กระดาษโน้ตแม่เหล็ก ติดแนบสนิทไม่กระดก !!

กระดาษโน้ตทีสามารถช่วย แก้ปัญหา เรื่องกระดาษกระดก

ไม่แนบสนิทกับพื้นผิวของกระดาษโน็ตแบบมีกาวได้

Magnote Cover
Magnote1

1. กระดาษโน้ตแม่เหล็ก Magnote

กระดาษโน้ตที่สามารถแปะได้ ทุกพื้นผิว (เรียบ)

ไม่กระดกติดกับพื้นผิว 

ไม่เหมือนกับกระดาษโน้ตกาวปกติตามท้องตลาดทั่วไป 

Magnote 2

2.ติด แนบสนิทไม่กระดก เนื่องจากกระดาษโน้ต ของ Magnote

นั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่ใช้แม่เหล็ก พลังไฟฟ้าสถิต เข้ามาแทนการใช้กาวในกระดาษโน้ตปกติทั่วไป

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ Magnote ที่สามารถแปะได้โดยไม่ใช้กาวและหลุดออกได้ยากแตกต่าง

จากกระดาษโน้ตที่จะหลุดออกเมื่อกาวเสื่อมสภาพ

Magnote 3

3.เขียนได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง

สามารถ เขียนแล้วลบได้ โดยใช้ปากกาไวท์บอร์ดหากต้องการ

ลบแล้วใช้ได้ซ้ำ ด้านสีโน๊ตกระดาษเขียนได้ตามปกติ  (แต่ลบไม่ได้นะ)  

ดึงออกและติดซ้ำ ได้หลายครั้ง ประหยัดการใช้งาน

Magnote 4

 

4.ย้ายที่ได้บ่อย มากกว่ากระดาษโน๊ตแบบมีกาว

หากต้องการกลับมาใช้ใหม่

เพียงถูกับผ้าเพื่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต

ก็สามารถกลับมาใช้ใหม่แปะได้ไม่มีหลุด  

Magnote 5

 

5. กระดาษโน้ตแม่เหล็กทั้งหมด 4 สี

โทนนีออน เฉดสีสดใสให้เลือกใช้ 

นวัตกรรมใหม่จากตราช้าง กับกระดาษโน้ตแม่เหล็ก Magnote

  ขนาด 3×4 นิ้ว ใน 1 แพ็ค บรรจุ 100 แผ่น 

Facebook Comments