FOLLOW US

               ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม อีกทั้งในปี 2558 จะมีการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นด้านการแลกเปลี่ยนซื้อขายจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันด้านสินค้าในตลาดเพิ่มมากขึ้น

 

            เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เราจึงมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ แสวงหาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ ใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตและควบคุมคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การสร้างความแตกต่างและความหลากหลายของสินค้าด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์ชั้นนำในสินค้าเครื่องเขียน และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

     

            “YOUR THOUGHTFUL SOLUTION” จึงเป็นคำที่สามารถแสดงถึงความเป็น ตราช้าง ได้เป็นอย่างดี ทุกสินค้าที่เรานำเสนอได้ผ่านการคิดค้นมาแล้ว สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศ ทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ อีกทั้งยังสามารถตอบแทนสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคมด้วยสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทุนการศึกษานักเรียนผ่านมูลนิธิตาเฮอร์ สำหรับในปีนี้ ท่านจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ของสินค้าในกลุ่มเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน ทั้งรูปแบบการจัดโชว์ที่ทันสมัยมากขึ้น โปรโมชั่นที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับท่าน และกิจกรรมทางการตลาด ๆ อีกมากมาย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับอาเซียน และก้าวต่อไปสู่ระดับโลก ท่านพร้อมเข้าสู่ความเป็นผู้นำในด้านสินค้าเครื่องเขียน และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไปด้วยกันกับเราหรือยัง..

Slide-Truewrite

Your Cart
Empty Cart